← Nazad


Glamočanin SNovi e-registar za HIV kao dio platforme NAJS registar. U: Knjiga sažetaka. 81. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva, 17. studenog 2017. Zagreb.

Autori: Nemeth Blažić T, Delaš Aždajić M, Pleše B, Glamočanin S
Godina: 2017

Intervencija edukacijom putem digitalnih medija u prevenciji bolesti i promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja – platforma i mobilna aplikacija za mlade „Spolno zdravlje“. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017.

Autori: Nemeth Blažić T, Disković A, Erceg M, Glamočanin S, Alković M, Pavic Simetin I
Godina: 2017

HIV/AIDS u Hrvatskoj = HIV/AIDS in Croatia. U: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2016. godinu. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2017/11/Ljetopis_2016_IX.pdf

Autori: Nemeth Blažić T, Glamočanin S, Pavlić J, Del Aždajić M
Godina: 2017

Prikaz rada Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (CST) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u razdoblju od 2004-2014. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 109.

Autori: Nemeth Blažić T, Kosanović Ličina ML, Pavlić J, Glamočanin S
Godina: 2015