← Nazad


Glavaš JVršnjačka edukacija: nedovoljno iskorišten alat u prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 121.

Autori: Nonković D, Glavaš J, Pletikosa Pavić M, Poljak V
Godina: 2015