← Nazad


Gluhak D(2013) Proizvodnja (HACCP pristup) i uvjeti za deklariranje bezglutenskih proizvoda. Zbornik Sažetaka 2.Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravstvena ekologija u službi zdravlja“, Zagreb, ISBN 978-953-7031-48-0

Autori: Pollak L, Gluhak D, Lah R
Godina: 2013