← Nazad


Ivičević Uhernik AEuropska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Financial health care indicators for Croatia according to the System of Health Accounts methodology. U: Dumičić K, Erjavec N, Pejić Bach M, urednici. Proceedings of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia; 5-6 May 2016; Zagreb, Croatia. Dostupno na: http://www.hsd-stat.hr/en/book_of_abstracts/

Autori: Ivičević Uhernik A, Mišić T
Godina: 2016

Postoji li povezanost krvnog tlaka i razine obrazovanja? CroHort studija. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 78.

Autori: Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kern J, Vuletic S
Godina: 2015

Nesreće u djece-breme 21. stoljeća. Paediatr Croat 2015; 59 (Supl1):141-144.

Autori: Mujkic A, Geres N, Rodin U, Ivičević Uhernik A
Godina: 2015

The economic burden of disease-related undernutrition in selected chronic diseases. Clin Nutr. 2014 Aug;33(4):689-93. DOI: 10.1016/j.clnu.2013.09.006

Autori: Benković V, Kolčić I, Ivičević Uhernik A, Vranešić Bender D, Oreb I, Stevanović R, Krznarić Ž
Godina: 2014

Smrtnost djece u Hrvatskoj u dobi 0-19 godina u razdoblju 1995.-2012. godine. XI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Paediatr Croat 2014;58(Suppl. 2):99.

Autori: Mujkic A, Ivičević Uhernik A, Rodin U, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Injuries – Disproportionate Threat For Male Adolescents. European Pediatric Congress Barcelona. Arch Dis Child 2014;99:Suppl 2 A252 doi:10.1136/archdischild-2014-307384.684

Autori: Mujkic-Klaric A, Geres N, Rodin U, Ivicevic-Uhernik A
Godina: 2014

Hospitalizacije djece u Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2012. godine. XI. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Paediatr Croat 2014;58(Suppl.2):

Autori: Rodin U, Mujkic A, Ivičević Uhernik A, Štefančić V, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Hospitalizacije djece u Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2012. godine. U: Gagro A, i sur. ur. XI. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb; 2014. Str. 70-1.

Autori: Rodin U, Mujkić Klarić A, Ivičević Uhernik A, Štefančić Vesna, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Služba za socijalnu medicinu/javno zdravstvo, povijest, sadašnjost, budućnost. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;

Autori: Benjak T, Dečković V, Rodin U, Tomić B, Ivičević Uhernik A, Trošelj M
Godina: 2013

The economic burden of disease-related undernutrition in selected chronic diseases [Ekonomski teret pothranjenosti povezane s bolesti kod odabranih kroničnih bolesti]. Clinical nutrition (Edinburgh). 2013;32:244-6.

Autori: Benković V, Kolčić I, Ivičević Uhernik A, Vranešić Bender D, Oreb I, Stevanović R, Krznarić Ž
Godina: 2013

Osnaživanje stručnih kapaciteta u medicini rada s ciljem poboljšanja zdravlja radnika starije životne dobi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo, Vol. 9 (36), 2013.

Autori: Dečković-Vukres V, Ivičević Uhernik A, Mihel S
Godina: 2013

Financijski zdravstveni pokazatelji za Hrvatsku prema metodologiji sustava zdravstvenih računa (System of Health Accounts). Stručno-znanstveni simpozij Zdravlje za sve?! (Knjiga sažetaka). Medicinski fakultet u Rijeci. Rijeka 2013; 33-34.

Autori: Ivičević Uhernik A, Mišić T, Kasumović L
Godina: 2013