← Nazad


Janev Hutinec BUtjecaj invazivnih vrsta na ljudsko zdravlje. U: 1. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem: zbornik sažetaka; 2014 Nov 24; Zagreb, Croatia. Zagreb: Hrvatsko ekološko društvo;2014. str. 11-12

Autori: Janev Holcer N, Janev Hutinec B
Godina: 2014