← Nazad


Jeličić PPojavnost Virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Bucić L, Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K
Godina: 2019

Gospodarenje otpadom sa sanitarnog aspekta. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Bakić J
Godina: 2019

Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske tijekom 2018. godine. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Bucić L, Trumbetić I, Klobučar A, Landeka N, Žitko T, Brdarić D, Ljubas M, Bokan I, Sudarić-Bogojević M
Godina: 2019

Dezinfekcija u izvanrednim situacijama. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Obvezatna dezinfekcija”; svibanj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Janev Holcer N, Bakić J, Jeličić P, Capak K
Godina: 2019

The role of mosquito surveillance in the control of arboviral infections in Croatia. Croat J Infect. 2019; in press

Autori: Janev Holcer N, Bucić L, Jeličić P, Vilibić-Čavlek T, Capak K
Godina: 2019

Jesu li komarci opasne životinje? Liječničke novine. 2019;182:59-61.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P
Godina: 2019

Uši i buhe. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija”; listopad 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Bucić L
Godina: 2019

Obaveze jedinica lokalne samouprave sukladno važećim zakonskim propisima o omogućavanju provođenja obvezatnih preventivnih DDD mjera kao posebnih mjera, mjerama asanacije, nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca te uloga i važnost drugih dionika provedbe mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K
Godina: 2019

Način provođenja dezinfekcijskih postupaka te dozvoljeni dezinficijensi u Republici Hrvatskoj. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Obvezatna dezinfekcija”; svibanj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Jeličić P, Capak K, Brlek Gorski D, Vrhovac Filipović I
Godina: 2019

Javnozdravstveni i higijenski značaj suzbijanja sezonski štetnih (opasnih) člankonožaca i uzročnika alergijskih reakcija. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “ Suzbijanje ostalih sezonski napasnih člankonožaca, uzročnika alergijskih reakcija i repelentna zaštita od zmija ”; listopadj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Jeličić P, Capak K, Janev Holcer N, Bucić L
Godina: 2019

Javnozdravstvena važnost dezinfekcijskih mjera. U: Zbornik radova predavanja DDD trajne edukacije “Obvezatna dezinfekcija”; svibanj 2019; Zagreb. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Bucić L, Brlek Gorski D, Capak K
Godina: 2019

Dobar primjer kod objedinjavanja natječaja grada Pule i komunalnog društva sa svrhom cjelovitog i učinkovitog provođenja DDD mjera i stručnog nadzora u gradu Puli. U: Otpad – ekološka niša: zbornik radova 31. znanstveno – stručno – edukativnog seminara s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP. 26.-29.ožujka 2019; Novigrad. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2019

Autori: Josić V, Jeličić P, Capak K, Landeka N, Lušetić V, Marčeta Ivančić M
Godina: 2019

Javnozdravstveni značaj širenja invazivnih vrsta komaraca. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Janev Holcer N, Capak K, Jeličić P, Trumbetić I
Godina: 2018

Prikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Čepinu zbog pojave slučaja bolesti uzrokovane virusom Zapadnog Nila. U: 30. znanstveno – stručno – edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2018 : zbornik radova, Novigrad, 3. do 6. travnja 2018, str. 109-119.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Trumbetić I, Bucić L, Josić V, Sikora M, Kožul K, Babić-Erceg A, Vilibić-Čavlek T
Godina: 2018

Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije Hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017.

Autori: Capak K, Janev Holcer N, Jeličić P, Šekerija M, Jurasović J, Bucić L, Benutić A, Trumbetić I, Čukelj P
Godina: 2017

Dozvoljene maksimalne koncentracije pesticida i opasnosti od nepravilne primjene. U: Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije : zbornik predavanja / Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i osobe u nadzoru. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 1-10.

Autori: Capak K, Jeličić P
Godina: 2017

Provedba nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca na području Republike Hrvatske. U: Korunić J. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP 2016 : 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj : zbornik radova, Moščenićka Draga, 4.-7. travnja 2017. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 37-50.

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Trumbetić I, Klobučar A, Landeka N, Žitko T, Sikora M, Bokan I, Merdic E, Krešić K, Cvitkovic A, Lipovac Iv, Medić A, Slavic-Vrzic V, Klemenčić M, Slavica S, Sanković A, Mitrović Hamzić S, Fičko I, Vrsaljko Z, Hranilović B, Grgić I, Stanić I, Putarek B
Godina: 2017

Mravi sinantropni štetnici. DDD trajna edukacija. Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita. Zbornik predavanja. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2017.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K, Josić V, Trumbetić I
Godina: 2017

Značaj prepoznavanja potencijalnih žarišta komaraca i provedbe asanacijskkih mjera. U: Korunić J. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP 2016 : 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj : zbornik radova, Moščenićka Draga, 4.-7. travnja 2017. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 103-11.

Autori: Janev Holcer, Jeličić P, Capak K
Godina: 2017

Prikaz slučaja provedbe protuepidemijske mjere dezinsekcije komaraca u Zagrebu zbog pojave importiranog slučaja bolesti uzrokovane Zika virusom. U: Korunić J. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP 2016 : 800. obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj : zbornik radova, Moščenićka Draga, 4.-7. travnja 2017. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 79-86.

Autori: Janev Holcer, Jeličić P, Capak K, Trumbetić I, Kaic B, Babic-Erceg A, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2017

Opasnosti tijekom provođenja DDD mjera u izvanrednim okolnostima. U: Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije : zbornik predavanja / Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i osobe u nadzoru. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 45-50.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K
Godina: 2017

Javnozdravstvena važnost suzbijanja žohara i mrava. DDD trajna edukacija. Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita. Zbornik predavanja. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2017.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Josić V, Trumbetić I
Godina: 2017

S kojim se sve mogućim opasnostima na radu suočavaju izvoditelji tijekom provedbe DDD mjera. U: Opasnosti tijekom provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i fumigacije : zbornik predavanja / Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i osobe u nadzoru. Zagreb : Korunić, 2017. Str. 25-30.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Trumbetić I
Godina: 2017

Zdravstvena zaštita migranata u Hrvatskoj – epidemiološki aspekti i provedba DDD postupaka. U: Zbornik radova, 28. Znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2012; 5.-8. travnja 2016.; Mošćenička Draga, Hrvatska. str. 23 – 30.

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N, Josić V, Landeka N, Žitko T
Godina: 2016

Cooperation of public health institutes and hospitals in Croatia in the implementation of a human biomonitoring survey on exposure to mercury. U: Durgo K, urednik. Abstracts of the 5th Croatian Congress of Toxicology (CROTOX 2016); 9.-12. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2016;67 (Suppl. 1). Zagreb: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada; 2016. str. 53.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K, Jurasović J, Djaković I, Sumpor T, Štimac B, Finderle A, Matak L, Medić A, Pletikosa M, Nonković D, Žižić A, Rališ R, Klemenčić M, Gruica T
Godina: 2016

Implementation of the national monitoring of invasive mosquitoe species in Croatia. U: Jelaska SD, urednik. 2nd Croatian symposium on invasive species with international participation; Nov 21–22 2016; Zagreb, Croatia. Zagreb: Hrvatsko ekološko društvo; 2016. str. 38.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K, Klobučar A, Landeka N, Žitko T, Merdic E, Vrućina I, Turić N, Klemenčić M, Sikora M, Trumbetić I
Godina: 2016

Temelji suzbijanja komaraca u zakonskoj regulativi. U: Zbornik predavanja DDD Trajne edukacije ”Cjelovito (integrirano) suzbijanje komaraca”. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2016. str. 11–23.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K
Godina: 2016

Zika virus – nova zdravstvena prijetnja. U: Zbornik radova, 28. Znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2012; 5.-8. travnja 2016.; Mošćenička Draga, Hrvatska. str. 31–36.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Poljak V
Godina: 2016

Ekološka proizvodnja, eko proizvodi i integrirano suzbijanje štetnika hrane. U: Zbornik radova 28. Znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2012; 5.-8. travnja 2016.; Mošćenička Draga, Hrvatska. str. 59–72.

Autori: Poljak V, Pollak L, Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Antunović B
Godina: 2016

Seroprevalencija TORCH infekcija uzrokovanih virusima u žena generativne dobi na području Hrvatske. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 23-4.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Tabain I, Kolarić B, Jeličić P, Djaković I, Košec V, Janev-Holcer N, Barbic Lj, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2016

Dezinfekcija sanitetskih vozila nakon prijevoza osoba pod sumnjom na zarazu ebolom. U: Zbornik radova seminara DDD i ZUPP – važnost u izvanrednim okolnostima. 2015, Zagreb, 2015. 107-14.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K
Godina: 2015

Public health and environmental health respond to floods in Croatia in 2014. 1st Regional Workshop “Capacity building for Sustainable Health Care Programs in South Eastern Europe“, Centre for Advanced Academic Studies (CAAS), Dubrovnik, Hrvatska, 12-14 3. 2015.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Capak K
Godina: 2015

Health protection and risks for rescuers in cases of floods. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 66 (2015):9-12.

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Grba Bujević M, Važanić D
Godina: 2015

Implementation of public health measures after catastrophic floods during 2014 taking special care to dezinfection, dezinfestation and deratization. U: Zbornik radova seminara DDD i ZUPP – važnost u izvanrednim okolnostima. 2015., Zagreb, 2015. 19-28.

Autori: Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Landeka N, Žitko T, Josić V, Poljak V
Godina: 2015

Istraživanje prevalencije denge infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 113.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Kaic B, Miletić-Medved M, Jeličić P, Višekruna-Vučina V, Erceg M
Godina: 2015

Uloga mreže Zavoda za javno zdravstvo u kriznim stanjima – iskustvo poplava iz 2014. godine. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(43):29-30.

Autori: Poljičanin T, Krešić K, Pavic Simetin I, Poljak V, Erceg M, Šimunović A, Jeličić P, Sokol K, Ilić A
Godina: 2015

Javnozdravstveni značaj poplava i mjere sanacije. Pharmabiz. 2014:9(2);20-21.

Autori: Capak K, Jeličić P, Janev Holcer N
Godina: 2014

Nadzor nad vektorskim bolestima-trebamo li promjene? U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 19-33

Autori: Capak K, Jeličić P, Pem Novosel I, Poljak V
Godina: 2014

Health protection and risks for rescuers in cases of floods. Arh Hig Rada Toksikol. 2015 Mar;66(1):9-13. DOI: 10.1515/aiht-2015-66-2559

Autori: Janev Holcer N, Jeličić P, Grba Bujević M, Važanić D
Godina: 2014

Svrab u republici hrvatskoj – epidemija ili medijska senzacija? U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 151-7.

Autori: Jeličić P, Capak K, Poljak V, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2014

Javnozdravstveni značaj sanacije okoliša na stanovnike poplavnih područja Vukovarsko-srijemske županije. U: Dadić Ž (ur.). XVIII. znanstveno–stručni skup voda i javna vodoopskrba. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i županijski zavodi za javno zdravstvo; 2014. str. 87-92.

Autori: Josić V, Janev Holcer N, Jeličić P, Poljak V
Godina: 2014

Protuepidemijska kontrola komaraca zbog pojave virusa Zapadnog Nila u Slavoniji 2012.godine. U: Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2013, Split 2-5. 4. 2013.

Autori: Bertić V, Bajto Ž, Jeličić P, Poljak V, Kristić R, Salha H
Godina: 2013

JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ SUZBIJANJA KOMARACA U HRVATSKOJ. U: Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2013, Split 2-5. 4. 2013.

Autori: Capak K, Jeličić P, Gjenero-Margan I, Pem Novosel I, Poljak V
Godina: 2013

Klimatske promjene i zdravlje – implementacija Akcijskog plana “Heat and Health” u Hrvatskoj 2012. godine. Climatic changes and health – implementation of the Action Plan “Heat and Health” in Croatia in 2012. U Knjizi sažetaka: 2. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 24. – 26. travnja 2013.

Autori: Jeličić P, A Barišin, K Capak, M Erceg
Godina: 2013

2013. EPIDEMIOLOŠKI ASPEKTI BOLESTI KOJE SE PRENOSE HRANOM. In: Uvod u sigurnost hrane. Inštitut za sanitarno inženirstvo (ed.), Ljubljana.

Autori: Poljak V, Capak K, Brlek-Gorski D, Jeličić P
Godina: 2013

ULOGA ZDRAVSTVENO ISPRAVNE HRANE U TURIZMU. U: Zbornik sažetaka Poslijediplomskog tečaja trajnog usavršavanja „Infekcije u putnika: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija“ Zagreb, 2013.

Autori: Poljak V, Jeličić P
Godina: 2013

Human West Nile virus infection in eastern Croatia, August-September, 2012. Rad HAZU, Medicinske znanosti, 2013; 39:73-80.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Pandak N, Perić Lj, Barbic Lj, Kožul K, Listes E, Jeličić P, Stevanovic V, Savini G
Godina: 2013