← Nazad


Jungić APrevalence ot tick-borne encephalitis and Lyme-borreliosis in endemic regions of continental Croatia (2017-2019). U: 12. hrvatski kongres kliničke mikrobiologije i 9. hrvatski kongres o infektivnim bolestima Hrvatskoga liječničkog zbora CROCMID: book of abstracts; 2019 Oct 24-27; Split, Croatia. Split: CROCMID; 2019. PO-8 (abstract)

Autori: Bogdanić M, Hunjak B, Tabain I, Sabadi D, Perić Lj, Kolaric-Sviben G, Potocnik-Hunjadi T, Savić V, Miklaušić B, Dvorski E, Butigan T, Baličević M, Zember S, Prpić J, Jemeršić L, Barbić Lj, Ovčar D, Stevanović S, Klobučar A, Jungić A, Krčmar S, Vucelja M, Boljfetić M, Vilibić-Čavlek T
Godina: 2019

Virusi influence A u ptica i sisavaca: epidemiološki i zoonotski aspekti. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 98-9.

Autori: Savić V, Barbic Lj, Jungić A, Stevanovic V, Kučak A, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016