← Nazad


Jurić HStandardi za pilot projekt nadziranog četkanja zubi u vrtićima i školama. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. [Internet] [pristupljeno 02.02.2019.] Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/01/Standardi_za_p_p_nadziranog_cetkanja_zubi_u_vrticima_i_skolama.pdf

Autori: Pavic Simetin I, Didak Z, Jurić H, Kvesić Jurišić A, Malenia A
Godina: 2018

Aktualnosti u projektu jedinstvenog dentalnog obrasca za djecu. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 125.

Autori: Pavic Simetin I, Radić M, Benjak T, Jurišić-Kvesić A, Jurić H, Malenica A
Godina: 2017