← Nazad


Jurišić-Kvesić AAktualnosti u projektu jedinstvenog dentalnog obrasca za djecu. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 125.

Autori: Pavic Simetin I, Radić M, Benjak T, Jurišić-Kvesić A, Jurić H, Malenica A
Godina: 2017