← Nazad


K CapakPraćenje zdravstveno-ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije u osnovnim školama na području Republike Hrvatske Monitoring of environmental health indicators of Parma declaration in primary schools in the Republic of Croatia. U Knjizi sažetaka: 2. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 24. – 26. travnja 2013.

Autori: Brdarić D, A Barišin, K Capak, M Valek, M Ujević-Bošnjak, A Egorov
Godina: 2013

Klimatske promjene i zdravlje – implementacija Akcijskog plana “Heat and Health” u Hrvatskoj 2012. godine. Climatic changes and health – implementation of the Action Plan “Heat and Health” in Croatia in 2012. U Knjizi sažetaka: 2. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 24. – 26. travnja 2013.

Autori: Jeličić P, A Barišin, K Capak, M Erceg
Godina: 2013