← Nazad


Kalogirou EIIncidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US. J Neurooncol. 2017;131(1):163-75.

Autori: Agius D, Antunes L, Bastos J, Bouka E, Bourgioti C, Coza D, Dana H, Dimitrova N, Eser S, Florea M, Georgakis MK, Hatzipantelis E, Kalogirou EI, Karalexi MA, Moschovi M, Papadopoulos S, Papakonstantinou E, Patsouris E, Petridou ET, Polychronopoulou S, Pourtsidis A, Ryzhov A, Šekerija M, Sfakianos G, Sgouros S, Stefanaki K, Stiakaki E, Strantzia K, Zagar T, Zborovskaya A, Zountsas B
Godina: 2017

Incidence, time trends and survival patterns of childhood pilocytic astrocytomas in Southern-Eastern Europe and SEER, US. J Neurooncol. 2016 Oct 14:1-3.

Autori: Antunes L, Bastos J, Dimitrova N, Eser S, Georgakis MK, Kalogirou EI, Karalexi MA, Ryzhov A, Šekerija M, Zagar T, Zborovskaya A
Godina: 2016