← Nazad


Kanceljak Macan BUmijeće liječenja: povijesni prikaz (Art of healing: Histrorical review). Socijalna psihijatrija. 2013; 41(3):156 – 63.

Autori: Žuškin E, Pucarin Cvetković J, Kanceljak Macan B, Vitale K, Janev Holcer N, Čivljak M
Godina: 2013