← Nazad


Karabuva SPrvi slučaj importirane klinički manifestne chikungunya infekcije u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 106-8.

Autori: Lukšić B, Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Dražić-Maras E, Karabuva S, Radić M, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016