← Nazad


Kasumović LAkcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 110.

Autori: Nemeth Blažić T, Dominković Z, Kosanović Ličina ML, Višekruna Vučina V, Kasumović L, Pavlić J
Godina: 2015

Financijski zdravstveni pokazatelji za Hrvatsku prema metodologiji sustava zdravstvenih računa (System of Health Accounts). Stručno-znanstveni simpozij Zdravlje za sve?! (Knjiga sažetaka). Medicinski fakultet u Rijeci. Rijeka 2013; 33-34.

Autori: Ivičević Uhernik A, Mišić T, Kasumović L
Godina: 2013