← Nazad


Kata GalićPraćenje i procjena rizika u području materijala i predmeta u kontaktu s hranom. Ambalaža. 2014(3):42.

Autori: Gross Bošković Andrea, Kata Galić, Nada Vahčić, Nino Dimitrov
Godina: 2014