← Nazad


Kiš TNadzor emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija u životinja i njegovo javnozdravstveno značenje. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem; 15.-16. lipnja 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 6-7.

Autori: Barbic Lj, Stevanovic V, Savić V, Hađina S, Vilibic-Cavlek T, Kiš T, Maltar Lj, Lohman Janković I, Madić J
Godina: 2016

Pristup “Jedno zdravlje” – naša iskustva. U: Vilibić-Čavlek T, Barbić Lj, Sviben M, Pandak N, urednici. Knjiga sažetaka simpozija “One-health” – emergentne i re-emergentne zoonoze: prošlost, sadašnjost i budućnost; 10. lipanj 2016.; Zagreb, Hrvatska.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Hađina S, Kiš T, Maltar Lj, Lohman Janković I, Madić J
Godina: 2016