← Nazad


Knežević BZaštita zdravlja na radu vinogradara na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima otoka Hvara. Sigurnost. 2015;57(4):319-28.

Autori: Carić T, Knežević B, Janev Holcer N, Zavalić M
Godina: 2015