← Nazad


Kosanović Ličina LHrvatska lani imala najveću stopu incidencije ospica u EU. Liječničke novine. 2016;15(148):72-74. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_148_04_web-3?e=25186081/36255173

Autori: Nemeth Blažić T, Kosanović Ličina L
Godina: 2016