← Nazad


Košec VSeroprevalencija TORCH infekcija uzrokovanih virusima u žena generativne dobi na području Hrvatske. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 23-4.

Autori: Barbic Lj, Djaković I, Janev Holcer N, Jeličić P, Kolarić B, Košec V, Mlinaric-Galinovic G, Stevanovic V, Tabain I, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016