← Nazad


Košec VSeroprevalencija TORCH infekcija uzrokovanih virusima u žena generativne dobi na području Hrvatske. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 23-4.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Tabain I, Kolarić B, Jeličić P, Djaković I, Košec V, Janev-Holcer N, Barbic Lj, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2016