← Nazad


Kostinčer-Pojić ADostupnost podataka o preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi. Paediatr Croat 2016; 60 (suppl 1): 237-242.

Autori: Rodin U, Kostinčer-Pojić A, Španović Đ, Mujkic A
Godina: 2016

Značenje upravljanja zdravstvenim informacijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti djece predškolske dobi. Paediatr Croat. 2014;58 Suppl 2:S45-9.

Autori: Kostinčer-Pojić A, Rodin U, Španović Đ
Godina: 2014