← Nazad


Kralj V



Važnost multisektorskog pristupa u smanjenju tereta kroničnih nezaraznih bolesti. Epidemiološki vjesnik. 2019;(12).

Autori: Brkić Biloš I, Kralj V
Godina: 2019

Padovi u osoba starije životne dobi. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 32.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Jadrijević N, Sarajlić G, Ćorić T, Erceg M, Mihel S, Silobrčić Radić M, Kralj V
Godina: 2019

Accidental falls – the leading cause of injury related mortality and hospitalization in the elderly in Croatia. U: EU-Safety, Research for enhancing impact of strategies and actions 2019: abstract book; 2019 Oct 3- 4; Luxembourg. Luxemburg: EuroSafe; Luxembourg Institute of Health; 2019. Str.87.

Autori: Brkić Biloš I, Čukelj P, Silobrčić Radić M
Godina: 2019

Svjetski dan bubrega – 14.ožujka 2019. Epidemiološki vjesnik. 2019;(10).

Autori: Kralj V
Godina: 2019

Svjetski dan srca – 29. rujna 2019. Epidemiološki vjesnik. 2019;(10).

Autori: Kralj V
Godina: 2019

Prevalencija arterijske hipertenzije u korisnika primarne zdravstvene zaštite zabilježena u podacima CEZIH-a tijekom 2018. godine. U: Ilakovac V, Erceg M, ur. Medicinska informatika: zbornik radova 14. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku; 28.-29. Studenoga 2019.; Zagreb. Med inform. 2019;14:51-52.

Autori: Kralj V, Vusio D, Erceg M
Godina: 2019

Razlike prema spolu u morbiditetu i mortalitetu od kardiovaskularnih bolesti. U: Tešić V, Jurčević Savić A, ur. 4. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; 16-18. svibnja 2019; Opatija Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo; 2019. Str. 41.

Autori: Kralj V, Čukelj P
Godina: 2019

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Road traffic injuries in Croatia. Safety 2016 World conference; 18-21 Sept 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A316.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Kralj V, Ćorić T
Godina: 2016

Child injuries in Croatia: significant public health issue. Safety 2016 World conference; 18-21 Sep 2016; Tampere, Finska. Injury Prevention 2016;22(Suppl 2): A147.

Autori: Brkić Biloš I, Silobrčić Radić M, Kralj V, Ćorić T
Godina: 2016

Kronične nezarazne bolesti. U: Capak K, urednik. Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016. str. 5-6. Dostupno na: https://razvoj.javno-zdravlje.eu/wp-content/uploads/2017/01/Pokazatelji_RH_EU.pdf

Autori: Kralj V
Godina: 2016

Epidemiologija i preventivni programi za srčanožilne bolesti u RH. U: Zbornik radova Međunarodne konferencije Tjelesna aktivnost i krvožilne bolesti; 9.-10.4.2016.; Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016; str. 16-19.

Autori: Kralj V
Godina: 2016

Bolesti srca i krvnih žila. U: Capak K, urednik. Usporedba pokazatelja o vodećim javnozdravstvenim problemima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016. str. 7-13. Dostupno na: https://razvoj.javno-zdravlje.eu/wp-content/uploads/2017/01/Pokazatelji_RH_EU.pdf

Autori: Kralj V
Godina: 2016

Cardiovascular diseases – mortality and morbidity trends in Croatia, Europe and worldwide. 11th Congress of the Croatian Cardiac Society with international participation; Nov 3-6 2016; Zagreb, Hrvatska. Cardiologia Croatica 2016;11(10-11):504. Dostupno na: http://www.kardio.hr/pdf/Cardiologia%20croatica%202016%2011_10-11_504.pdf

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2016

Kronične nezarazne bolesti u svijetu i Hrvatskoj. Epidemiološki vjesnik 2016(12).

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2016

Trendovi smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti prema dobi i spolu u Hrvatskoj za razdoblje od 1998-2013. godine: Joinpoint regresijska analiza. U: Knjiga sažetaka 79. stručno-znanstvenog sastanka Hrvatskog epidemiološkog društva; 13.-14. svibnja 2016; Supetar, Hrvatska. str. 34.

Autori: Kralj V, Šekerija M, Plažanin D
Godina: 2016

Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2015(9):31-45.

Autori: Ivanuša M, Kralj V, Heim I, Ivanuša Z
Godina: 2015

Javnozdravstvena intervencija “Prestani pušiti i pobijedi” (Quit&Win): odaziv i rezultati u Hrvatskoj od 1998.-2011. Godine. 3. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik 7.-9.svibnja 2015. Knjiga sažetaka, Zagreb, 2015:159.

Autori: Kralj V
Godina: 2015

Epidemiološki prikaz kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik 7.-9.svibnja 2015. Knjiga sažetaka, Zagreb, 2015:76.

Autori: Kralj V
Godina: 2015

Chronic Noncommunicable Diseases–Burden of Disease in the Population of Croatia. Cardiologia Croatica. 2015;10(7-8):167-75.

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I, Ćorić T, Silobrčić Radić M, Šekerija M
Godina: 2015

Epidemiologija zatajivanja srca u Republici Hrvatskoj. Medix 2014;20(112):76-82.

Autori: Ivanuša M, Kralj V
Godina: 2014

Prevencija kardiovaskularnih bolesti. Medix 2014;20(109/110):85-88.

Autori: Kralj V
Godina: 2014

Ischemic heart disease mortality trends in Croatia between 1995 and 2011: a joinpoint regression analysis. Cardiol Croat. 2014:9(5-6):161.

Autori: Kralj V, Šekerija M
Godina: 2014

Age-specific trends in cardiovascular mortality rates in Croatia between 1998 and 2012. Cardiol Croat. 2014;9(9-10):417.

Autori: Kralj V, Šekerija M, Plažanin D
Godina: 2014

Kardiovaskularne bolesti kao uzrok invaliditeta u Hrvatskoj. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013;9(34). Dostupno na: www.hcjz.hr/index.php/hcjz/article/download/207/190

Autori: Benjak T, Kralj V
Godina: 2013

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Erceg M, Kralj V, Silobrčić Radić M, Brkić Biloš I, Pem Novosel I, Ćorić T, Katalinić D, Petrović G, Šekerija M
Godina: 2013

Što sve utječe na visoku smrtnost od srčanožilnih bolesti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji? Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2013(7):87-105.

Autori: Ivanuša M, Ivanuša Z, Kralj V
Godina: 2013

Zašto je prevencija srčanožilnih bolesti potrebna? U: Zbornik radova Kongresa Društva nastavnika obiteljske medicine s međunarodnim sudjelovanjem: Bolesnik sa srčanožilnom bolesti u obiteljskoj medicine. Zagreb; 2013. str. 25-32.

Autori: Kralj V
Godina: 2013

Epidemiologija cerebrovaskularnih bolesti u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka: Treći hrvatski kongres o hipertenziji s međunarodnim sudjelovanjem; 17.-20.10.2013.; Šibenik, Hrvatska. (Hineka; 25). Zagreb: Hrvatski liječnički zbor Hrvatsko društvo za hipertenziju; 2013.

Autori: Kralj V
Godina: 2013

Mortalitet i morbiditet od kardiovaskularnih bolesti.Cardiologia Croatica. 2013;8(10-11):329-384.

Autori: Kralj V, Brkić Biloš I
Godina: 2013

Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj (Cardiovascular diseases in Croatia). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2013.

Autori: Kralj V, Sekulić K, Šekerija M
Godina: 2013

Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti i kronične bubrežne bolesti. U: Reiner Ž, urednik. Prevencija ateroskleroze : kronična bubrežna bolest kao čimbenik rizika : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 9. travnja 2013. godine u Zagrebu. – Zagreb: HAZU, 2013. str. 41-50.

Autori: Poljičanin T, Kralj V, Erceg M
Godina: 2013