← Nazad


Kučak AVirusi influence A u ptica i sisavaca: epidemiološki i zoonotski aspekti. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 98-9.

Autori: Savić V, Barbic Lj, Jungić A, Stevanovic V, Kučak A, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016