← Nazad


Lukšić BEpidemiološke i kliničke značajke emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 15-16. lipanj 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 8-9.

Autori: Barbic Lj, Betica-Radić Lj, Lukšić B, Pandak N, Perić Lj, Santini M, Stevanovic V, Tabain I, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016

Prvi slučaj importirane klinički manifestne chikungunya infekcije u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 106-8.

Autori: Barbic Lj, Dražić-Maras E, Karabuva S, Lukšić B, Pandak N, Radić M, Stevanovic V, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016