← Nazad


Lukšić BPrvi slučaj importirane klinički manifestne chikungunya infekcije u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 106-8.

Autori: Lukšić B, Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Dražić-Maras E, Karabuva S, Radić M, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016

Epidemiološke i kliničke značajke emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 15-16. lipanj 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 8-9.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Santini M, Pandak N, Perić Lj, Betica-Radić Lj, Lukšić B, Tabain I, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016