← Nazad


M ErcegKlimatske promjene i zdravlje – implementacija Akcijskog plana “Heat and Health” u Hrvatskoj 2012. godine. Climatic changes and health – implementation of the Action Plan “Heat and Health” in Croatia in 2012. U Knjizi sažetaka: 2. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 24. – 26. travnja 2013.

Autori: Jeličić P, A Barišin, K Capak, M Erceg
Godina: 2013