← Nazad


Markelic MChildhood Obesity Surveillance Initiative, Croatia 2015/2016 (CroCOSI). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Musić Milanović S, Lang Morović M, Markelic M
Godina: 2018

Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2015./2016. (CroCOSI). Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Musić Milanović S, Lang Morović M, Markelic M
Godina: 2018

Zdravstvena posmenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih: Istraživanje prepoznavanja depresivnosti i spremnosti na pružanje podrške i pomoći. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Muslić Lj, (ur), Markelic M, Vulić-Prtorić A, Ivasović V, Jovičić-Burić D
Godina: 2018

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Europsko istraživanje o pušenju,
Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Jovičić Burić D pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015
Godina: 2016

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – JA RARHA). Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016; 12(47): 2-6. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2286

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Jovičić D, Markelic M, Musić Milanović S
Godina: 2016

Samoozljeđivanje kod mladih obzirom na spol i razinu srednjoškolskog obrazovanja. U: 22. dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja; Zagreb, 16.-18.042015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2015.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Heavy episodic drinking among Croatian adolescents. U: Mental wellbeing of children and youth – a shared responsibility: abstract book. The 18th Biennial EUSUHM 2015 Congress; Tallinn, Estonia, 04-05.06.2015. str.53

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Što poduzimamo kako bismo smanjili štetu povezanu s alkoholom? U: Knjiga sažetaka. 3. brodski simpozij o alkoholizmu kockanju i modernim ovisnostima, Slavonski Brod, 10.-11.12.2015. str.7.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Markelic M
Godina: 2015

Problem drinking in first – year students at the University of Zagreb. Alcoholism. 2013;49(1):3-13.

Autori: Franelić IP, Zoricic Z, Kern J, Kolarić B, Markelic M, Palavra IR, Kuzman M
Godina: 2013