← Nazad


Matas IUčestalost i klinički značaj izolata netuberkuloznih mikobakterija u Zadarskoj županiji u razdoblju 2006.-2012. U: Knjiga sažetaka, CROCMID 2013; Rovinj, 2013.

Autori: Matas I, Katalinić-Janković V
Godina: 2013