← Nazad


Matošić MPrisutnost bromida u podzemnim vodama i nastajanje bromata u vodi za piće tijekom ozoniranja. U: Ujević Bošnjak M. gl. ur. XXII. Znanstveno-stručni skup : Voda i javna vodoopskrba = XXII. scientific and professional conference. Water and public water supply, 2.-5. listopada 2018., Sisak. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018. Str. 63-73.

Autori: Novokmet G, Ujević Bošnjak M, Ćurko J, Matošić M, Tomljenović F
Godina: 2018