← Nazad


Mayer DMjere u provođenju borbe protiv pušenja duhana. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2017 [pristupljeno 24. siječnja 2018]; 13:49. Dostupno na: https://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2379

Autori: Mayer D
Godina: 2017

Pušačke navike kod mladih. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 72.

Autori: Mayer D, Pavic Simetin I
Godina: 2017

Povezanost pušačkih navika adolescenata s medijskim porukama protiv pušenja. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 77.

Autori: Mayer D, Pavic Simetin I, Pejnović Franelić I
Godina: 2017

Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih, Global Youth Tobacco Survey 2016 (GYTS). Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb; 2017.Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2017/05/GYTS_HZJZ_WEB_000.pdf

Autori: Mayer D, Šimetin IP, Belavić A, Hemen M
Godina: 2017

Edukacija roditelja o cijepljenju protiv HPV-a. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 17.

Autori: Pavic Simetin I, Mayer D
Godina: 2017

Obiteljski čimbenici rizične uporabe alkohola i marihuane kod mladih u Hrvatskoj. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 71.

Autori: Pavic Simetin I, Mayer D, Pejnović Franelić I
Godina: 2017

The child health care system of Croatia. J Pediatr. 2016;177:48-55.

Autori: Meštrović J, Bralic I, Pavic Simetin I, Mujkic A, Radonic M, Rodin U, Trošelj M, Stevanović R, Benjak T, Pristaš I, Mayer D, Tomić B
Godina: 2016

Europsko istraživanje o pušenju,
Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Jovičić Burić D pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015
Godina: 2016

Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika: osnovni pokazatelji zdravlja i dobrobiti učenika i učenica u Hrvatskoj 2013/2014. Stevanović R, Capak K, urednici. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Šimetin Pavić I, Mayer D, Musić Milanović S, Jovičić D
Godina: 2016

Prevalence, prenatal screening and neonatal features in children with Down syndrome: a registry- based national study. Italian Journal of Pediatrics 2015: 41:81

Autori: Glivetic T, Rodin U, Milošević M, Mayer D, Filipović-Grčić B, Seferovic Saric M
Godina: 2015

The Impacts of Media Messaging and Age and Sex Variance on Adolescent Smoking Habits in Croatia. Journal of Addiction Medicine 2015; 9(2):147-154.

Autori: Mayer D, Pavic Simetin I, Benjak T, Rodin U, Puntarić E, Puntarić I
Godina: 2015

Samoozljeđivanje kod mladih obzirom na spol i razinu srednjoškolskog obrazovanja. U: 22. dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja; Zagreb, 16.-18.042015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2015.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Heavy episodic drinking among Croatian adolescents. U: Mental wellbeing of children and youth – a shared responsibility: abstract book. The 18th Biennial EUSUHM 2015 Congress; Tallinn, Estonia, 04-05.06.2015. str.53

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Neki pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Republike Hrvatske. Acta Med Croatica. 2015;69(1);3-14.

Autori: Puntarić D, Stašević I, Ropac D, Poljičanin T, Mayer D
Godina: 2015