← Nazad


Medvidović BŠto je važnije u konzumaciji ribe: tradicija ili dostupnost? U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 144.

Autori: Nonković D, Pletikosa Pavić M, Barišić V, Gotovac M, Barač Juretić K, Medvidović B, Ninčević J, Poljak V
Godina: 2015