← Nazad


Meštrić SVažnost javnozdravstvenih kampanja u prevenciji spolno prenosivih infekcija. U: Knjiga sažetaka 11. hrvatskog kongresa o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem; 10.-12. svibnja 2019.; Opatija. Zagreb: Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije HLZ-a; Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”; 2019.

Autori: Smoljo P, Nemeth Blažić T, Disković A, Erceg M, Beganović T, Meštrić S
Godina: 2019