← Nazad


Meštrović JThe child health care system of Croatia. J Pediatr. 2016;177:48-55.

Autori: Meštrović J, Bralic I, Pavic Simetin I, Mujkic A, Radonic M, Rodin U, Trošelj M, Stevanović R, Benjak T, Pristaš I, Mayer D, Tomić B
Godina: 2016

Smrtnost djece u Hrvatskoj u dobi 0-19 godina u razdoblju 1995.-2012. godine. XI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Paediatr Croat 2014;58(Suppl. 2):99.

Autori: Mujkic A, Ivičević Uhernik A, Rodin U, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Hospitalizacije djece u Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2012. godine. XI. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Paediatr Croat 2014;58(Suppl.2):

Autori: Rodin U, Mujkic A, Ivičević Uhernik A, Štefančić V, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014

Hospitalizacije djece u Hrvatskoj u razdoblju 2003.-2012. godine. U: Gagro A, i sur. ur. XI. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb; 2014. Str. 70-1.

Autori: Rodin U, Mujkić Klarić A, Ivičević Uhernik A, Štefančić Vesna, Meštrović J, Geres N
Godina: 2014