← Nazad


Mihel SPrevalence of multiple sclerosis in Croatia: data from national and non-governmental organization registries. Croat Med J. 2018; 59(2): 65-70.

Autori: Benjak T, Štefančić V, Draušnik Ž, Cerovečki I, Roginić D, Habek M, Mihel S, Stevanović R
Godina: 2018

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Skrb o osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti. U: Knjiga sažetaka, Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138 (Suppl 2):130-131.

Autori: Mihel S, Benjak T, Draušnik Ž, Štefančić V
Godina: 2016

Prevalencija invaliditeta osoba u dobi 65+ u Republici Hrvatskoj. Treći hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Liječnički vjesnik 2016;138( Suppl 2.): 127-128.

Autori: Štefančić V, Draušnik Ž, Benjak T, Mihel S
Godina: 2016

Osnaživanje stručnih kapaciteta u medicini rada s ciljem poboljšanja zdravlja radnika starije životne dobi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo, Vol. 9 (36), 2013.

Autori: Dečković-Vukres V, Ivičević Uhernik A, Mihel S
Godina: 2013