← Nazad


Milaković MOccupational health services in Croatia from 1995 to 2017. U: 7. hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem „Medicina rada nakon 2020“: knjiga sažetaka; 9.-13. Listopada 2019.; Pula. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada, 2019. Str. 150-151. [Poster]

Autori: Balorda A, Bubaš M, Stevanović R, Oroz D, Bradvica Kelava K, Milaković M, et al.
Godina: 2019