← Nazad


Mirjana KosSeroprevalencija na citomegalovirus i dinamika titra protutijela u bolesnika liječenih kroničnom hemodijalizom. Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2013.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Mirjana Kos
Godina: 2013