← Nazad


Musić Milanović SRefleksija na provedbu projekta COSI u Hrvatskoj. U: Vuletić S, Kern J, Džakula A, Lang Morović M, Miloš M. Vuletić S, urednici. Fenomenologija profesije javno zdravstvo. Zagreb: vl. nakl; 2017.

Autori: Delaš M, Lang Morović M, Musić Milanović S
Godina: 2017

Debljina i čimbenici rizika. U: Bekavac Bešlin M, Pašić F, urednici. Kirurško liječenje bolesti debljine. Zagreb: Zagrebački institut za kulturu zdravlja, Hrvatska; 2017

Autori: Delaš M, Musić Milanović S
Godina: 2017

Istraživanje o zdravstvenom ponašanju učenika: osnovni pokazatelji zdravlja i dobrobiti učenika i učenica u Hrvatskoj 2013/2014. Stevanović R, Capak K, urednici. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Jovičić D, Mayer D, Musić Milanović S, Šimetin Pavić I
Godina: 2016

Europsko istraživanje o pušenju,
Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Jovičić Burić D pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015, Markelic M, Mayer D, Musić Milanović S, Muslić Lj, Pavic Simetin I, Pejnović Franelić I
Godina: 2016

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – JA RARHA). Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016; 12(47): 2-6. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2286

Autori: Jovičić D, Markelic M, Musić Milanović S, Muslić Lj, Pejnović Franelić I, Rojnić Palavra I
Godina: 2016

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković-Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Šekerija M, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šupe Parun A
Godina: 2016

Samoozljeđivanje kod mladih obzirom na spol i razinu srednjoškolskog obrazovanja. U: 22. dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja; Zagreb, 16.-18.042015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2015.

Autori: Kuzman M, Markelic M, Mayer D, Musić Milanović S, Muslić Lj, Pavic Simetin I, Pejnović Franelić I, Rojnić Palavra I
Godina: 2015

Heavy episodic drinking among Croatian adolescents. U: Mental wellbeing of children and youth – a shared responsibility: abstract book. The 18th Biennial EUSUHM 2015 Congress; Tallinn, Estonia, 04-05.06.2015. str.53

Autori: Kuzman M, Markelic M, Mayer D, Musić Milanović S, Muslić Lj, Pavic Simetin I, Pejnović Franelić I, Rojnić Palavra I
Godina: 2015

Najmlađa služba za najdulji život, HČJZ. 2013. broj 36

Autori: A Adanić, I Pejnović Franelić, I Rojnić Palavra, J Pavlić, L Kasumović, Lj Muslić, Musić Milanović S, S Mihel, T Nemeth Blažić
Godina: 2013

Istraživanja u svrhu provođenja preventivnih programa. HČJZ. 2013. broj 36

Autori: A Adanić, I Pejnović Franelić, I Rojnić Palavra, J Pavlić, L Kasumović, Lj Muslić, Musić Milanović S, S Mihel, T Nemeth Blažić
Godina: 2013