← Nazad


Muslić LjProgram zdravstvenoga opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih „PoMoZi Da“, Priručnik za učitelje i nastavnike. Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2019.

Autori: Muslić Lj, (ur)
Godina: 2019

Zdravstvena posmenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih: Istraživanje prepoznavanja depresivnosti i spremnosti na pružanje podrške i pomoći. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2018.

Autori: Muslić Lj, (ur), Markelic M, Vulić-Prtorić A, Ivasović V, Jovičić-Burić D
Godina: 2018

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Uloga psihologa u promicanju (mentalnog) zdravlja. U: 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: sažetak priopćenja; 9.-12. studenoga 2016; Opatija: Hrvatsko psihološko društvo, 2016.

Autori: Muslić Lj
Godina: 2016

How does anxiety sensitivity contributes to the experience of perimenopausal distress in pre-and early perimenopausal ages? U: 37th STAR Conference abstract book; 6 –8 July, 2016; Zagreb, Croatia. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 2016.

Autori: Muslić Lj
Godina: 2016

The experience of perimenopausal distress: examining the role of anxiety and anxiety sensitivity. J Psychosom Obstet Gynaecol 2016; 32(1): 26-33.

Autori: Muslić Lj, Jokić-Begić N
Godina: 2016

Povezanost perimenopauzalnih tegoba s izraženošću depresivnih simptoma u žena srednje životne dobi. U: Penezić Z, Slišković A, Ćubela Adorić V i sur., urednici. XX Dani psihologije u Zadru: sažetak priopćenja; 19. – 21. svibnja 2016; Zadar, Hrvatska. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru;, 2016. str. 34.

Autori: Muslić Lj, Jokić-Begić N, Čukelj P
Godina: 2016

Europsko istraživanje o pušenju,
Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Jovičić Burić D pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015
Godina: 2016

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – JA RARHA). Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016; 12(47): 2-6. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2286

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Jovičić D, Markelic M, Musić Milanović S
Godina: 2016

Samoozljeđivanje kod mladih obzirom na spol i razinu srednjoškolskog obrazovanja. U: 22. dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja; Zagreb, 16.-18.042015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2015.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Heavy episodic drinking among Croatian adolescents. U: Mental wellbeing of children and youth – a shared responsibility: abstract book. The 18th Biennial EUSUHM 2015 Congress; Tallinn, Estonia, 04-05.06.2015. str.53

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Što poduzimamo kako bismo smanjili štetu povezanu s alkoholom? U: Knjiga sažetaka. 3. brodski simpozij o alkoholizmu kockanju i modernim ovisnostima, Slavonski Brod, 10.-11.12.2015. str.7.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Markelic M
Godina: 2015

Psihosocijalni čimbenici razvoja perimenopauzalnih tegoba. Lijec Vjesn. 2013; 135(9-10):257-263.

Autori: Muslić Lj
Godina: 2013