← Nazad


Nakić DRazvoj i uspostava ONKO+ poruke. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:15-6.

Autori: Šekerija M, Antoljak N, Šupe Parun A, Nakić D, Skoko-Poljak D, Pažanin D, Pleše B, Pristaš I, Erceg M
Godina: 2017

Europska zdravstvena anketa u Hrvatskoj 2014.-2015. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Antoljak N, Benjak T, Brkić Biloš I, Dečković Vukres V, Erceg M, Ivičević Uhernik A, Kralj V, Krtalić S, Markelic M, Mihel S, Musić Milanović S, Muslić Lj, Nakić D, Poljičanin T, Silobrčić Radić M, Stevanović R, Šekerija M, Šupe Parun A
Godina: 2016

Rak vrata maternice kod žena na 10. mjestu po učestalosti bolesti. Liječničke novine. 2016;147(3):38-39. Dostupno na: https://issuu.com/lijecnicke-novine/docs/ln_032016-2?e=25186081/36198077

Autori: Nakić D, Šekerija M, Nemeth Blažić T
Godina: 2016

Pregled europskih istraživanja o razlozima neodaziva ciljne populacije u preventivnim programima ranog otkrivanja raka. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016 Feb 23;12(45):113-25. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2102

Autori: Čukelj P, Antoljak N, Nakić D, Parun AŠ, Šekerija M, Erceg M
Godina: 2016