← Nazad


Nemeth Blaić TProgram obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada 2016.

Autori: Kaic B, Višekruna Vučina V, Nemeth Blaić T
Godina: 2016