← Nazad


Pandak NPrvi slučaj importirane klinički manifestne chikungunya infekcije u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 106-8.

Autori: Lukšić B, Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Dražić-Maras E, Karabuva S, Radić M, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016

Epidemiološke i kliničke značajke emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske. 6. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. 15-16. lipanj 2016.; Sv. Martin na Muri, Hrvatska. str. 8-9.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Santini M, Pandak N, Perić Lj, Betica-Radić Lj, Lukšić B, Tabain I, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016

Pristup “Jedno zdravlje” – primjer pojave, praćenja i nadzora emergentnih i re-emergentnih arbovirusa u Republici Hrvatskoj. Infektol glasn; 2015;35(2-3):53-60.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Klobučar A, Pem-Novosel I, Santini M, Pandak N, Hađina S, Tabain I, Kučinar J, Petrović G, Madić J
Godina: 2015

Nove arbovirusne infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015. str. 112.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Savić V, Santini M, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Stevanovic V, Pandak N, Klobučar A, Kaic B, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

First outbreak of West Nile virus neuroinvasive disease in humans, Croatia, 2012. Vector Borne Zoonotic Dis. 2014 Jan;14(1):82-4. DOI: 10.1089/vbz.2012.1295.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Pandak N, Peric L, Barbic L, Listes E, Cvitkovic A, Stevanovic V, Savini G
Godina: 2014

Virus krpeljnog encefalitisa: epidemiološka i klinička slika, dijagnostika i prevencija. Acta Med Croatica. 2014; 68(4-5):393-404.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Pandak N, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Kaic B, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2014

Outbreak of West Nile virus infection in humans and horses, Croatia, 2012. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, February 15-18, 2013. Abstract book, p. 183-4. (abstract)

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic L, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Listes E, Pandak N, Perić Lj, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G, Savini G
Godina: 2013

Human West Nile virus infection in eastern Croatia, August-September, 2012. Rad HAZU, Medicinske znanosti, 2013; 39:73-80.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Pandak N, Perić Lj, Barbic Lj, Kožul K, Listes E, Jeličić P, Stevanovic V, Savini G
Godina: 2013

Koliko i što znamo o infekciji uzrokovanoj virusom Zapadnog Nila? Infektol glasn; 2015;35(2-3):61-66.

Autori: Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Santini M, Pem-Novosel I, Čabraja I, Miklaušić B, Kučinar J, Savić V, Stevanovic V, Klobučar A
Godina:

Demographic, clinical and laboratory characteristics of patients with West Nile neuroinvasive disease in Croatia, 2012-2013. 25nd ECCMID, Copenhagen, Denmark, April 25-28, 2015. P0634.

Autori: Santini M, Vilibic-Cavlek T, Baršić B, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Barbic Lj, Stevanovic V, Listes E, Di Gennaro A, Savini G
Godina:

Outbreak of West Nile virus infection in humans and horses, Croatia, 2012. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, February 15-18, 2013. Abstract book, p. 183-4. (abstract)

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic L, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Listes E, Pandak N, Perić Lj, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G, Savini G
Godina:

Epidemiology of hepatitis C in Croatia in the European context. World J Gastroenterol 2015; 21(32):9476-93.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Kaic B, Vilibic M, Pandak N, Barbic Lj, Stevanovic V, Vranes J
Godina:

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Santini M, Savić V, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Kaic B, Stevanovic V, Baršić B, Klobučar A, Gjenero-Margan I, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: