← Nazad


Pavlić JSeroprevalence and risk factors for HIV, hepatitis B and syphilis in populations with high-risk behaviors in Croatia. Acta Dermatovenerol Croat 2018; 26(4):3147-320. Dostupno na: http://adc.mef.hr/index.php/adc/article/view/2895/1062

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kolarić B, Pavlić J, Kosanović Ličina ML, Nemeth-Blažić T
Godina: 2018

HIV/AIDS u Hrvatskoj = HIV/AIDS in Croatia. U: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2016. godinu. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2017/11/Ljetopis_2016_IX.pdf

Autori: Nemeth Blažić T, Glamočanin S, Pavlić J, Del Aždajić M
Godina: 2017

Akcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 110.

Autori: Nemeth Blažić T, Dominković Z, Kosanović Ličina ML, Višekruna Vučina V, Kasumović L, Pavlić J
Godina: 2015

Prikaz rada Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (CST) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u razdoblju od 2004-2014. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 109.

Autori: Nemeth Blažić T, Kosanović Ličina ML, Pavlić J, Glamočanin S
Godina: 2015

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupinama s povećanin rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 42-3 (sažetak)

Autori: Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Vilibic-Cavlek T, Fabris A, Kožul K, Medić A, Bajlo P, Kosanović-Ličina ML, Pahor Đ, Skopljak V, Valić J, Rizvan P, Lakić M, Cvitkovic A, Lipovac I, Smilović V, Uvodić-Đurić D, Slavic-Vrzic V, Gjenero-Margan I
Godina: 2015

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Kaic B, Vilibic-Cavlek T, Kurečić-Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pem-Novosel I, Višekruna-Vučina V, Šimunović A, Zajec M, Radić I, Pavlić J, Glamočanin M, Gjenero-Margan I
Godina: 2013