← Nazad


Pavlić JHIV/AIDS u Hrvatskoj = HIV/AIDS in Croatia. U: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2016. godinu. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2017. Dostupno na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2017/11/Ljetopis_2016_IX.pdf

Autori: Del Aždajić M, Glamočanin S, Nemeth-Blažić T, Pavlić J
Godina: 2017

Prikaz rada Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (CST) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u razdoblju od 2004-2014. godine. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 109.

Autori: Glamočanin S, Kosanović Ličina ML, Nemeth-Blažić T, Pavlić J
Godina: 2015

HIV i spolno prenosive infekcije (sifilis, hepatitis B) i rizična ponašanja u skupinama s povećanin rizikom od HIV infekcije: rezultati drugog vala istraživanja seroprevalencije 2011-2014. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 42-3 (sažetak)

Autori: Bajlo P, Cvitkovic A, Fabris A, Gjenero-Margan I, Kosanović Ličina ML, Kožul K, Lakić M, Lipovac I, Medić A, Nemeth-Blažić T, Pahor Đ, Pavlić J, Rizvan P, Skopljak V, Slavic-Vrzic V, Smilović V, Uvodić-Đurić D, Valić J, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2015

Akcija testiranja na HIV u LGBT centru Zagreb (MSM) tijekom europskog tjedna testiranja na HIV 2014. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 110.

Autori: Dominković Z, Kasumović L, Kosanović Ličina ML, Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Gjenero-Margan I, Glamočanin M, Kaic B, Kurečić Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pavlić J, Pem-Novosel I, Radić I, Šimunović A, Vilibic-Cavlek T, Višekruna Vučina V, Zajec M
Godina: 2013