← Nazad


Peinović APraćenje gonokoknih infekcija i povezanost s antimikrobnom rezistencijom: rezultati Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 65.

Autori: Hunjak B, Nemeth Blažić T, Peinović A, Babić Erceg A
Godina: 2015