← Nazad


Pejnović Franelić IPovezanost pušačkih navika adolescenata s medijskim porukama protiv pušenja. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 77.

Autori: Mayer D, Pavic Simetin I, Pejnović Franelić I
Godina: 2017

Obiteljski čimbenici rizične uporabe alkohola i marihuane kod mladih u Hrvatskoj. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 71.

Autori: Pavic Simetin I, Mayer D, Pejnović Franelić I
Godina: 2017

Alcohol as a public health issue in Croatia : situation analysis and challenges. Copenhagen: World Health Organization: regional office For Europe; 2017.

Autori: Pejnović Franelić I
Godina: 2017

Europsko istraživanje o pušenju,
Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo; 2016.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Jovičić Burić D pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD: Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015
Godina: 2016

Zajednička akcija za smanjenje štete povezane s alkoholom (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – JA RARHA). Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016; 12(47): 2-6. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2286

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Jovičić D, Markelic M, Musić Milanović S
Godina: 2016

Samoozljeđivanje kod mladih obzirom na spol i razinu srednjoškolskog obrazovanja. U: 22. dani Ramira i Zorana Bujasa: sažeci priopćenja; Zagreb, 16.-18.042015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2015.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Heavy episodic drinking among Croatian adolescents. U: Mental wellbeing of children and youth – a shared responsibility: abstract book. The 18th Biennial EUSUHM 2015 Congress; Tallinn, Estonia, 04-05.06.2015. str.53

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Markelic M, Rojnić Palavra I, Musić Milanović S, Pavic Simetin I, Mayer D, Kuzman M
Godina: 2015

Što poduzimamo kako bismo smanjili štetu povezanu s alkoholom? U: Knjiga sažetaka. 3. brodski simpozij o alkoholizmu kockanju i modernim ovisnostima, Slavonski Brod, 10.-11.12.2015. str.7.

Autori: Pejnović Franelić I, Muslić Lj, Rojnić Palavra I, Markelic M
Godina: 2015

Ovisnost o internetu: mit ili stvarnost. 12. hrvatski psihijatrijski dani: zbornik sažetaka; Opatija, 08.-11.04.2015.

Autori: Rojnić Palavra I, Bagarić A, Jukić V, Ražić Pavičić A, Pejnović Franelić I
Godina: 2015

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama, Zagreb 2013.

Autori: Pejnović Franelić I
Godina: 2013

Pasivno pušenje – Aktivni ubojica, Lijecnicki Vjesnik 135:287-338, studeni-prosinac 2013.

Autori: Rojnić Palavra I, Pejnović Franelić I, Music Milanovis S, Puljić K
Godina: 2013

Učinkovitost javnozdravstvenih intervencija za prestanak pušenja u Hrvatskoj, Liječnike novine, 2013

Autori: Čivljak M, Pejnović Franelić I
Godina: 2013