← Nazad


Pem-Novosel IAn overview of mosquitoes and emerging arboviral infections in the Zagreb area, Croatia. J Infect Dev Ctries 2016; 10(12):1286-93. Dostupno na: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/28036307

Autori: Klobučar A, Benic N, Krajcar D, Merdic E, Kosanović-Ličina ML, Tešić V, Savić V, Barbic Lj, Stevanovic V, Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T
Godina: 2016

Registar nuspojava cijepljenja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. str. 55-65.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Petrović G, Lovric Z, Kaic B
Godina: 2016

Djelotvornost cjepiva protiv parotitisa, soj L-Zagreb, u uvjetima niske cirkulacije prirodnog soja virusa mumpsa u populaciji. U. Miškulin M, Kolarić B, ur. Knjiga sažetaka 3. Hrvatskog epidemiološkog kongresa. Šibenik: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015, str. 104

Autori: Kurečić Filipović S, Gjenero Margan I, Kaic B, Kolarić B, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2015

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Santini M, Savić V, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Kaic B, Stevanovic V, Baršić B, Klobučar A, Gjenero-Margan I, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Nadzor nad vektorskim bolestima-trebamo li promjene? U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 19-33

Autori: Capak K, Jeličić P, Pem Novosel I, Poljak V
Godina: 2014

Svrab u republici hrvatskoj – epidemija ili medijska senzacija? U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 151-7.

Autori: Jeličić P, Capak K, Poljak V, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V
Godina: 2014

Virus krpeljnog encefalitisa: epidemiološka i klinička slika, dijagnostika i prevencija. Acta Med Croatica. 2014; 68(4-5):393-404.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Pandak N, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Kaic B, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2014

First evidence of simultaneous occurrence of West Nile virus and Usutu virus neuroinvasive disease in humans in Croatia during the 2013 outbreak. Infection 2014; 42(4):689-95. doi.10.1007/s15010-014-0625-1.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kaic B, Barbic L, Pem-Novosel I, Slavic-Vrzic V, Lesnikar V, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Listes E, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Savini G
Godina: 2014

Dengue virus seroprevalence survey in the inhabitants of the Croatian southern Adriatic coast. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, February 15-18, 2013. Abstract book, p. 185-6. (abstract)

Autori: Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Vilibic-Cavlek T, Ljubic M, Kurečić-Filipović S, Nemeth-Blažić T
Godina: 2013

Outbreak of West Nile virus infection in humans and horses, Croatia, 2012. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, February 15-18, 2013. Abstract book, p. 183-4. (abstract)

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic L, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Listes E, Pandak N, Perić Lj, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G, Savini G
Godina: 2013

Demonstration of Usutu virus antibodies in horses, Croatia. Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Oct;13(10):772-4. doi: 10.1089/vbz.2012.1236. Epub 2013 Jun 29. PMID:23808977

Autori: Barbic L, Vilibic-Cavlek T, Listes E, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Ljubin-Sternak S, Pem-Novosel I, Listes I, Mlinaric-Galinovic G, Di Gennaro A, Savini G
Godina:

Demonstration of Usutu virus antibodies in horses, Croatia. Vector-Borne Zoonotic Dis 2013; 13(10):772-4.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Listes E, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Ljubin-Sternak S, Pem-Novosel I, Listes I, Mlinaric-Galinovic G, Di Gennaro A, Savini G
Godina:

Pristup “Jedno zdravlje” – primjer pojave, praćenja i nadzora emergentnih i re-emergentnih arbovirusa u Republici Hrvatskoj. Infektol glasn; 2015;35(2-3):53-60.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Klobučar A, Pem-Novosel I, Santini M, Pandak N, Hađina S, Tabain I, Kučinar J, Petrović G, Madić J
Godina:

JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ SUZBIJANJA KOMARACA U HRVATSKOJ. U: Zbornik radova seminara DDD i ZUPP 2013, Split 2-5. 4. 2013.

Autori: Capak K, Jeličić P, Gjenero-Margan I, Pem Novosel I, Poljak V
Godina:

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Erceg M, Kralj V, Silobrčić Radić M, Brkić Biloš I, Pem Novosel I, Ćorić T, Katalinić D, Petrović G, Šekerija M
Godina:

Tick-borne encephalitis virus – an unrecognized pathogen in horses in Croatia. 6th International Congress “Veterinary science and profession”, Zagreb, 1-2. October, 2015, str. 48 (abstract)

Autori: Erlač M, Stevanovic V, Kovač S, Hađina S, Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj
Godina:

Nacionalni programi prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 2013: Vol. 9, broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/250/241

Autori: Jelavić M, Kaic B, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Višekruna Vučina V, Antoljak N, Šupe Parun A
Godina:

Epidemiologija virusnih hepatitisa. Acta Med Croat 2013; 67(4):273-9.

Autori: Kaic B, Vilibic-Cavlek T, Kurečić-Filipović S, Nemeth-Blažić T, Pem-Novosel I, Višekruna-Vučina V, Šimunović A, Zajec M, Radić I, Pavlić J, Glamočanin M, Gjenero-Margan I
Godina:

Emergent arboviruses in Istria County, 2012-2014. 1st Croatian Congress on Travel, Tropical, Migration Medicine & HIV, Dubrovnik, 1-4 October, 2015., str. 41 (abstract)

Autori: Kučinar J, Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Savić V, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Balenović M, Valić J, Lazarić-Stefanović L, Gjenero-Margan I
Godina:

Koliko i što znamo o infekciji uzrokovanoj virusom Zapadnog Nila? Infektol glasn; 2015;35(2-3):61-66.

Autori: Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Santini M, Pem-Novosel I, Čabraja I, Miklaušić B, Kučinar J, Savić V, Stevanovic V, Klobučar A
Godina:

Epidemiologija krpeljnog meningoencefalitisa u Hrvatskoj, 1993.- 2012. godine. Epidemiology of tick-borne encephalitis in Croatia, 1993 – 2012, CROCMID2013, Rovinj 24.-27. listopad 2013

Autori: Pem Novosel I, Sanja Kurečić Filipović, Ira Gjenero Margan, Bernard Kaić, Marijan Erceg, Vesna Višekruna Vučina
Godina:

Dengue, virus seroprevalence survey in the inhabitants of the Croatian southern Adriatic coast, International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance 2013, Vienna, Austria, February 15–18, 2013

Autori: Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, T Vilibic-Cavlek, M Ljubic, S Kurecic-Filipovic, T Nemeth-Blazic
Godina:

Dengue virus infection in Croatia: seroprevalence and entomological study. New Microbiol 2015; 38:93-6.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kaic B, Babic-Erceg A, Merdic E, Medić A, Ljubic M, Pahor Dj, Erceg M
Godina:

Istraživanje prevalencije denge infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 113.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Kaic B, Miletić-Medved M, Jeličić P, Višekruna-Vučina V, Erceg M
Godina:

Dengue virusne infekcije na području Hrvatske. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 11 (sažetak)

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Aleraj B, Babic-Erceg A, Klobučar A, Miletić-Medved M, Kaic B
Godina:

First outbreak of West Nile virus neuroinvasive disease in humans, Croatia, 2012. Vector Borne Zoonotic Dis. 2014 Jan;14(1):82-4. DOI: 10.1089/vbz.2012.1295.

Autori: Pem-Novosel I, Vilibic-Cavlek T, Gjenero-Margan I, Pandak N, Peric L, Barbic L, Listes E, Cvitkovic A, Stevanovic V, Savini G
Godina:

Epidemiologija i epizootiologija virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 10.

Autori: Stevanovic V, Barbic Lj, Kovač S, Hađina S, Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Starešina V, Madić J
Godina:

[West nile virus infection: re-emergent disease in Croatia]. Lijec Vjesn 2013 ;135(5-6):156-61.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic L, Ljubin-Sternak S, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G
Godina:

Outbreak of West Nile virus infection in humans and horses, Croatia, 2012. International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Vienna, Austria, February 15-18, 2013. Abstract book, p. 183-4. (abstract)

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic L, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Listes E, Pandak N, Perić Lj, Stevanovic V, Mlinaric-Galinovic G, Savini G
Godina:

Prvi serološki dokaz infekcije Usutu virusom u Hrvatskoj. CROCMID, Rovinj, 24-27. listopad, 2013. str. 114 (sažetak)

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Listes E, Stevanovic V, Ljubin-Sternak S, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G, Savini G
Godina:

Infekcija virusom Zapadnog Nila: re-emergentna bolest u Hrvatskoj. Lijec.Vjesn. 2013;135(5-6):156-161.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic Lj, Ljubin-Sternak S, Pem-Novosel I, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G
Godina:

First evidence of simultaneous occurrence of West Nile virus and Usutu virus neuroinvasive disease in humans in Croatia during the 2013 outbreak (2014) Infection, . Article in Press.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kaic B, Barbic L, Pem-Novosel I, Slavic-Vrzic V, Lesnikar V, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Listes E, Stevanovic V, Gjenero-Margan I, Savini G
Godina:

Serološki dokaz infekcije chikungunya virusom na području Istarske županije. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015., str. 100.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Kučinar J, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Kaic B, Valić J, Skopljak V, Mlinaric-Galinovic G
Godina:

Nove arbovirusne infekcije u Hrvatskoj. 3. Hrvatski epidemiološki kongres, Šibenik, 7-9 svibanj, 2015. str. 112.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Savić V, Santini M, Kurečić-Filipović S, Babic-Erceg A, Stevanovic V, Pandak N, Klobučar A, Kaic B, Gjenero-Margan I, Mlinaric-Galinovic G
Godina:

Human West Nile virus infection in eastern Croatia, August-September, 2012. Rad HAZU, Medicinske znanosti, 2013; 39:73-80.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Gjenero-Margan I, Pandak N, Perić Lj, Barbic Lj, Kožul K, Listes E, Jeličić P, Stevanovic V, Savini G
Godina:

Seroprevalence and entomological study on chikungunya virus at the Croatian littoral. Acta Microbiol Immunol Hung 2015; 62(2):199-206.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Kaic B, Babic-Erceg A, Kučinar J, Klobučar A, Medić A, Pahor Dj, Barac-Juretic K, Gjenero-Margan I
Godina:

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008.-2010. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 125.

Autori: Višekruna Vučina V, Gjenero Margan I, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Kaic B
Godina:

Dob primjene kombiniranih cjepiva koja sadrže acelularnu pertusis komponentu i obuhvati prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj 2008-2010. U: Knjiga sažetaka 3.Hrvatskog epidemiološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 7-9. svibanj, 2015. str 125.

Autori: Višekruna-Vučina V, Gjenero-Margan I, Kurečić-Filipović S, Pem-Novosel I, Kaic B
Godina: