← Nazad


Petolas BBakteriološka dijagnostika tuberkuloze u 2014. godini. U: Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2014. godinu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, 2015; 203-207.

Autori: Katalinić-Janković V, Žmak Lj, Petolas B
Godina: 2015