← Nazad


Petrović GCARE working group for the National Immunization Survey. National immunization strategies targeting migrants in six European countries. Vaccine. 2018 Feb 6. pii: S0264-410X(18)30120-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.01.060. [Epub ahead of print]

Autori: Giambi C, Del Manso M, Dalla Zuanna T, Riccardo F, Bella A, Caporali MG, Baka A, Caks-Jager N, Melillo T, Mexia R, Petrović G, Declich S
Godina: 2018

Svjetski dan borke protiv tuberkuloze. Liječničke novine 2018;168:52-4.

Autori: Petrović G, Žmak Lj
Godina: 2018

IgG avidity: an importantserologic marker for the diagnosis of tick-borne encephalitis virus infection. Pol J Microbiol. 2016;65(1):119-21.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Barbic L, Stevanovic V, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2016

Registar nuspojava cijepljenja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. U: Bralić I, urednica. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi – Cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka. Zagreb: Medicinska naklada; 2016. str. 55-65.

Autori: Višekruna Vučina V, Kurečić Filipović S, Pem Novosel I, Petrović G, Lovric Z, Kaic B
Godina: 2016

Radionica: sigurnost cjepiva – krizna komunikacija. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 73.

Autori: Medić A, Petrović G, Lakić M
Godina: 2015

Humane infekcije uzrokovane arbovirusima na području Hrvatske: epidemiološke i kliničke značajke. Znanstveno-stručni simpozij “Zoonoze”. Slavonski Brod, 28-30. svibanj 2015., str. 8.

Autori: Vilibic-Cavlek T, Pem-Novosel I, Barbic Lj, Santini M, Savić V, Pandak N, Perić Lj, Kokic I, Kaic B, Stevanovic V, Baršić B, Klobučar A, Gjenero-Margan I, Petrović G, Mlinaric-Galinovic G
Godina: 2015

Breme bolesti stanovništva Hrvatske – izazovi za budućnost.Hrvatski časopis za javno zdravstvo.2013:Vol 9, Broj 36. http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/268

Autori: Erceg M, Kralj V, Silobrčić Radić M, Brkić Biloš I, Pem Novosel I, Ćorić T, Katalinić D, Petrović G, Šekerija M
Godina: 2013

Pristup “Jedno zdravlje” – primjer pojave, praćenja i nadzora emergentnih i re-emergentnih arbovirusa u Republici Hrvatskoj. Infektol glasn; 2015;35(2-3):53-60.

Autori: Barbic Lj, Vilibic-Cavlek T, Stevanovic V, Savić V, Klobučar A, Pem-Novosel I, Santini M, Pandak N, Hađina S, Tabain I, Kučinar J, Petrović G, Madić J
Godina: