← Nazad


Pleše BNovi e-registar osoba oboljelih od HIV infekcije i AIDS-a –primjer informatičkog rješenja u okviru platforme NAJS registara, Bilten Hrvatskog društva za informatiku (HDMI) [Internet]. 2018[pristupljeno 02.02.2019.];24(1): 17-20. Dostupno na: https://www.hdmi.hr/images/bilteni/2018/bilten_2018_br_1.pdf

Autori: Nemeth Blažić T, Pleše B, Delaš Aždajić M, Pristaš I
Godina: 2018

What is missing? The issue of secondary use of rutinely collected health care dana in Croatia. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:9-11.

Autori: Fišter K, Pleše B, Pristaš I, Kujundžić Tiljak T
Godina: 2017

Setting up research infrastructure for secondary use of routinely collected health care data in Croatia. Croat Med J 2017; 58: 327-30. Dostupno na: http://www.cmj.hr/2017/58/5/29094809.htm

Autori: Fišter K, Pleše B, Pristaš I, Kurth T, Kujundžić Tiljak M
Godina: 2017

Novi e-registar za HIV kao dio platforme NAJS registar. U: Knjiga sažetaka. 81. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva, 17. studenog 2017. Zagreb.

Autori: Nemeth Blažić T, Delaš Aždajić M, Pleše B, Glamočanin S
Godina: 2017

Od nadzora do ishoda: Registrar za psihoze i novi sustav praćenja poremećaja mentalnog zdravlja u RH. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:23-4.

Autori: Pleše B, Silobrčić-Radić M
Godina: 2017

Diabetes incidence pattern in Croatia in 2014. U: Poljičanin T. ur. 52nd annual meeting of EDEG: the European Diabetes Epidemiology Group, Dubovnik 6-9 May 2017. Zagreb: Croatian Institute of Public Health; 2017. p. 60.

Autori: Pleše B, Čukelj P, Šekerija M
Godina: 2017

Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj = Health Information Culture in Croatia. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:47-8.

Autori: Pristaš I, Ivankovic D, Valentić M, Golubović S, Pleše B, Brkić M, Barto B, Poljičanin T
Godina: 2017

Kultura zdravstvenih informacija u Hrvatskoj. Socijalna ekologija. 2017. 26(1-2):13-20. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/file/273558

Autori: Pristaš I, Ivankovic D, Valentić M, Golubović S, Pleše B, Brkić M, Barto B, Poljičanin T
Godina: 2017

Evaluacija preventivnog pedijatrijskog rada prema podacima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava i zdravstveno-statističkih godišnjih agregiranih izvješća. U: Zbornik radova Kongresa dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Paediatr Croat 2017; 61 (suppl 2):87-8.

Autori: Rodin U, Draušnik Ž, Cerovečki I, Pleše B
Godina: 2017

Addressing the Data Linking Challenges – Interviewing for Best Practices in Patient Registry Interoperability. Methods Inf Med. 2017. 56(5):407-413. DOI: https://doi.org/10.3414/ME16-02-0029

Autori: Valentić M, Pleše B, Pristaš I, Ivankovic D
Godina: 2017

Razvoj i uspostava ONKO+ poruke. U: Ilakovac V, Kralik K., ur. Medicinska informatika 2017 : zbornik radova 13. Simpozija Hrvatskoga društva za medicinsku informatiku, Čakovec, 9. i 10. studenoga 2017. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Medicinska naklada: 2017. Med Inform 2017;13:15-6.

Autori: Šekerija M, Antoljak N, Šupe Parun A, Nakić D, Skoko-Poljak D, Pažanin D, Pleše B, Pristaš I, Erceg M
Godina: 2017

Ugroženost nedržavnih manjina šećernom bolešću. Hrvatski časopis za javno zdravstvo [Internet]. 2016;12(46):53-59. Dostupno na: http://hcjz.hr/index.php/hcjz/article/view/2266

Autori: Pleše B, Kutnjak Kiš R, Marić A
Godina: 2016

Health information culture in Croatia. U: Zbornik sažetaka International Bioethics Summer School: Conference Price of Health; 12.-14.8.2016.; Dubrovnik, Hrvatska.

Autori: Pristaš I, Ivankovic D, Valentić M, Golubović S, Pleše B, Brkić M, Barto B, Poljičanin T
Godina: 2016

Interoperability. U: Zaletel M, Kralj M, urednici. Methodological guidelines and recommendations for efficient and rational governance of patient registries. Ljubljana, Slovenia: National Institute of Public Health, 2015. str. 42-57.

Autori: Brkić M, Pleše B, Pajić V, Kostešić M, Stevanović R, Poljičanin T, Pristaš I
Godina: 2015

Patients Registries. U: Zaletel M, Kralj M, urednici. Methodological guidelines and recommendations for efficient and rational governance of patient registries. Ljubljana, Slovenia: National Institute of Public Health, 2015. str. 14-41.

Autori: Brkić M, Pleše B, Pajić V, Kostešić M, Stevanović R, Poljičanin T, Pristaš I, Zaletel M, Kralj M
Godina: 2015

Quality dimensions od registries. U: Zaletel M, Kralj M, urednici. Methodological guidelines and recommendations for efficient and rational governance of patient registries. Ljubljana, Slovenia: National Institute of Public Health, 2015. str. 58-70.

Autori: Brkić M, Pleše B, Pajić V, Pristaš I, Stevanović R, Kostešić M, Poljičanin T, Wall D, Foley B, Zaletel M, Kralj M
Godina: 2015

Novi sustav upravljanja cjepivima. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):10.

Autori: Pleše B, Barto B, Erceg M, Pajić V, Pristaš I
Godina: 2015

Informacijski sustav za nadzor nad zaraznim bolestima. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):9.

Autori: Pleše B, Kurečić Filipović S, Erceg M, Durut Beslač D, Pristaš I
Godina: 2015

Provedba populacijskih istraživanja pomoću e-Anketa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(42):21.

Autori: Pleše B, Pajić V, Jelinić M, Brkić M, Barto B, Deželić Z, Pristaš I
Godina: 2015

Sporazum o javnozdravstvenoj interoperabilnosti. Hrvatski časopis za javno zdravstvo. 11(41):24.

Autori: Pristaš I, Brkić M, Pleše B, Pajić V, Benjak T, Poljičanin T
Godina: 2015

The Eu Patient Registry Landscape: Survey of Registry Profiles Through Parent Ja Research And Framework. Value Health. 2015 Nov;18(7):A562-3.

Autori: Pristaš I, Doupi P, Karanikas H, Brkić M, Pleše B, Zaletel M, Magajne M, Zuriaga Llorens O, López-Briones C
Godina: 2015