← Nazad


Pletikosa Pavić MVršnjačka edukacija: nedovoljno iskorišten alat u prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja. U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 121.

Autori: Nonković D, Glavaš J, Pletikosa Pavić M, Poljak V
Godina: 2015

Što je važnije u konzumaciji ribe: tradicija ili dostupnost? U: Miškulin M, Kolarić B, urednici. 3. hrvatski epidemiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem: knjiga sažetaka; Šibenik, 07.-09.05.2015. Zagreb: Hrvatsko epidemiološko društvo; 2015. Str. 144.

Autori: Nonković D, Pletikosa Pavić M, Barišić V, Gotovac M, Barač Juretić K, Medvidović B, Ninčević J, Poljak V
Godina: 2015