← Nazad


Pollak LEkološka proizvodnja, eko proizvodi i integrirano suzbijanje štetnika hrane. U: Zbornik radova 28. Znanstveno – stručno – edukativni seminar DDD i ZUPP 2012; 5.-8. travnja 2016.; Mošćenička Draga, Hrvatska. str. 59–72.

Autori: Poljak V, Pollak L, Jeličić P, Janev Holcer N, Capak K, Antunović B
Godina: 2016

Zdravstvene tvrdnje na hrani i dodacima prehrani-zakonodavstvo i trendovi jučer, danas, sutra. U: Zbornik radova 26. Znanstveno-stručno-edukativni seminar DDD i ZUPP; 2014 Mar 25-28; Split, Croatia. Zagreb: Korunić d.o.o.; 2014. str. 129-42.

Autori: Pollak L, Vranešić Bender D, Poljak V, Ježina F, Pavić E
Godina: 2014

(2013) Effects of magnesium, chromium, iron and zinc from food supplements on selected aquatic organisms. Collegium antropologicum. 37(3):965-971.

Autori: Bošnir J, Puntarić D, Cvetković Ž, Pollak L, Barušić L, Klarić I, Miškulin M, Puntarić I, Puntarić E, Milošević M
Godina: 2013

(2013) Novosti iz područja aktivnih tvari, količina i analiza vezano za odobrene zdravstvene tvrdnje. Zbornik Sažetaka 2.Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravstvena ekologija u službi zdravlja“, Zagreb, ISBN 978-953-7031-48-0

Autori: Pollak L
Godina: 2013

(2013). Primjena antioksidansa u praksi i poseban osvrt na zdravstvene tvrdnje. Knjiga sažetaka inPharma Antioksidansi 2013 stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, predavanje ISBN 978-953-57305-1-4

Autori: Pollak L
Godina: 2013

(2013) Forum o zdravstvenim tvrdnjama – Novosti iz područja aktivnih tvari, količina i analiza koje se odnose na odobrene zdravstvene tvrdnje. III Savjetovanje farmaceuta, tema Dijete kao pacijent i Forum o zdravstvenim tvrdnjama. Sveti Martin na Muri, predavanje i voditeljica Foruma

Autori: Pollak L
Godina: 2013

(2013) Proizvodnja (HACCP pristup) i uvjeti za deklariranje bezglutenskih proizvoda. Zbornik Sažetaka 2.Hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem „Zdravstvena ekologija u službi zdravlja“, Zagreb, ISBN 978-953-7031-48-0

Autori: Pollak L, Gluhak D, Lah R
Godina: 2013

(2014) Zdravstvene tvrdnje na hrani i dodacima prehrani-zakonodavstvo i trendovi jučer, danas, sutra. Zbornik Radova 26. Znanstveno-Stručno-Edukativni Seminar DDD i ZUPP 2014: Djelatnost dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i zaštite uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, Split, 2014, pp 129-142

Autori: Pollak L, Vranešić Bender D, Poljak V, Ježina F, Pavić E
Godina: 2013

Hrana, serotonin i depresije-uloga prehrane i dodataka prehrani u prevenciji i terapiji depresije. U: Jakovljević M. Serotonin i depresija: mitovi i činjenice. Pro Mente d.o.o.; 2013.

Autori: Vranešić Bender D, Pollak L, Poljak V
Godina: 2013