← Nazad


Prka LidijaEpidemiologija, primarna i sekundarna prevencija bolesti probavnog sustava:tko, kada i kako? Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik. 21 (2015), 117; 150-155.

Autori: Banić Marko, Prka Lidija, Stevanović Ranko
Godina: 2015