← Nazad


Radić MAktualnosti u projektu jedinstvenog dentalnog obrasca za djecu. U: V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, 30. ožujka – 02. travnja 2017., Opatija: Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora; 2017., str. 125.

Autori: Pavic Simetin I, Radić M, Benjak T, Jurišić-Kvesić A, Jurić H, Malenica A
Godina: 2017

Prvi slučaj importirane klinički manifestne chikungunya infekcije u Hrvatskoj. U: Knjiga sažetaka CROCMID 2016; 20.-22. listopad 2016.; Poreč, Hrvatska. str. 106-8.

Autori: Lukšić B, Pandak N, Vilibic-Cavlek T, Dražić-Maras E, Karabuva S, Radić M, Stevanovic V, Barbic Lj
Godina: 2016

Prikaz pojedinih parametara iz izvješća o djelatnosti dentalne medicine od 2009. do 2013. godine. Acta stomatologica Croatica. 2015;49(2):85-91.

Autori: Radić M, Benjak T
Godina: 2015

Prikaz kretanja KEP indeksa u Hrvatskoj i Europi. 2015;49(4):275-284.

Autori: Radić M, Benjak T, Dečković Vukres V, Rotim Ž, Filipović Zore I
Godina: 2015

Prikaz pojedinih parametara iz izvješća djelatnosti dentalne medicine u razdoblju od 2009. do 2013. godine. U: 3. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprjeđenje zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Hrana i prehrana, 9.-12.10.2014. Str.

Autori: Radić M, Hemen M
Godina: 2014